IMG_2176_3 2 mâles et 2 femelles. pourront quitter le nid début Mai.

IMG_2181_2

IMG_2191_2 Igor, mâle bleu tabby dispo

IMG_2196_2 Intox, mâle bleu tabby dispo

IMG_2200_2 Igor

IMG_2205_2 Intox

IMG_2207_2 Intox

IMG_2208_2 Intox

IMG_2214_2 Imagine, femelle bleu siver, dispo

IMG_2215_2 Imagine